2

Číslo 2, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 2 predstavuje v morzeovej abecede kód • • – – -. Anglický ekvivalent čísla 2 je Two. Anglická výslovnosť: (TOO), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: tú.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥