1

Číslo 1, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 1 predstavuje v morzeovej abecede kód • – – – -. Anglický ekvivalent čísla 1 je One. Anglická výslovnosť: (WUN), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: uan.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥