Area chart

Area chart je typ grafu, ktorý sa používa na vizualizáciu dát v časovom rámci alebo na zobrazenie zmien hodnôt v čase. Tento typ grafu je obľúbený nielen v leteckom priemysle, ale aj v rôznych iných odvetviach, kde je potrebné sledovať trendy a vzory v dátach.

Area chart je charakterizovaný tým, že vyplňuje priestor medzi osou X (horizontálna os) a hodnotami dátových bodov osi Y (vertikálna os) farbou alebo vzorom, čo vytvára vizuálne zreteľné plochy. Tento spôsob vizualizácie umožňuje jednoduché porovnávanie hodnôt medzi rôznymi kategóriami alebo obdobiami času.

V leteckom prostredí je použitie area chartu rozšírené pri analýze letových dát, ako sú napríklad výkony letu, vývoj paliva alebo zmeny nadmorskej výšky v čase. Tento typ grafu môže byť veľmi užitočný pri identifikácii trendov vo výkone lietadla a pri rozhodovaní o optimálnych stratégiách letu.

Area chart je označovaný skratkou ARC v súlade s normami ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva), ktoré štandardizujú leteckú terminológiu a jazyk. Táto skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v leteckých dokumentoch a komunikácii, ktorý je dôležitý pre bezpečnosť a efektívnosť leteckej dopravy po celom svete.

Area chart má skratku ARC. ARC (Area chart) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *