bezpečnostný test

Bezpečnostný test znamená testovanie opatrení bezpečnostnej ochrany kde príslušný orgán navodzuje, alebo simuluje zámer spáchať čin protiprávneho zasahovania, na účely overovania účinnosti a realizácie existujúcich opatrení bezpečnostnej ochrany.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥