deviační pomer

Deviačný pomer je letecký odborný termín, ktorý sa používa na meranie odchýlky alebo odchýlky medzi skutočným letovým smerom a zamýšľaným letovým smerom lietadla. Tento pomer je dôležitým ukazovateľom pre pilotov, pretože pomáha určiť presnosť navigácie a správne zaradenie lietadla na plánovanú trasu.Deviačný pomer sa často vypočítava pomocou navigačných systémov a prístrojov v lietadle. Znamená pomer medzi skutočným smerom lietadla, ktorý je ovplyvnený rôznymi faktormi, ako sú vietor, magnetická deklinácia a iné atmosférické podmienky, a zamýšľaným letovým smerom podľa navigačného plánu. Ak je odchýlka veľká, môže to mať významný vplyv na plánovanú trasu a čas príchodu.Piloti používajú informácie o deviačnom pomere na korekciu ich navigačných výpočtov a tým zabezpečujú presný letový priebeh. Dôležité je poznamenať, že deviačný pomer sa môže meniť počas letu kvôli zmenám v atmosférických podmienkach, a preto je potrebné ho pravidelne monitorovať a aktualizovať počas celého letu.Tento letecký termín je kľúčový pre bezpečnú a presnú navigáciu lietadla, a piloti musia mať dostatočné znalosti a schopnosti na správne pochopenie a interpretáciu deviačného pomeru, aby zabezpečili bezpečný let a príjemnú cestu pre cestujúcich na palube.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *