East-south-east

Východ-juhovýchod (ESE) v leteckej terminológii:

V leteckom jazyku sa východ-juhovýchod označuje skratkou ESE, ktorá reprezentuje smerový údaj používaný v leteckej navigácii. Smer ESE je jedným z 32 hlavných bodov kompasu a ukazuje konkrétny smerník medzi východom a juhovýchodom.

Význam východ-juhovýchod v leteckom kontexte:

V leteckej navigácii je presné určenie smeru kľúčové. Piloti používajú smerníky a smerové údaje na stanovenie optimálnej letové trasy, čo zabezpečuje bezpečný a efektívny let. Smer ESE znamená, že lietadlo letí medzi východom a juhovýchodom, čo je dôležitá informácia pre správne určenie trasy letu a navigáciu počas celej cesty.

Záver:

Východ-juhovýchod (ESE) je dôležitým smerovým údajom v leteckej navigácii. Táto informácia je kritická pre bezpečný a účinný let, a preto je zahrnutá medzi štandardizované skratky a kódy, ktoré sú uvedené v dokumente 8400 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

East-south-east má skratku ESE. ESE (East-south-east) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *