Night

Nočná doba je obdobie medzi koncom večernej občianskej obdoby a začiatkom ranného občianskeho smerovania, alebo iné obdobie medzi západom slnka a východom slnka, ktoré môže byť predpísané príslušným orgánom.

The period between the end of evening civil twilight and the beginning of morning civil twilight, or such other period between sunset and sunrise as may be prescribed by the appropriate Authority.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥