Pás

Pás (uviesť RWY) – Strip (uviesť RWY) (v leteckej terminológii)

Pás (Strip) v leteckom kontexte označuje časť letiska, ktorá slúži na vzlietanie a pristávanie lietadiel. Táto časť je známa aj ako ranvej (runway) a je kritickou súčasťou letiska, ktorá umožňuje bezpečné operácie lietadiel. Strip zahŕňa nielen samotnú fyzickú plochu ranveje, ale aj bezpečnostnú zónu, ktorá ju obklopuje.

Význam Pásu (Stripu) na Letisku:

Ranvej je jedným z najdôležitejších prvkov letiska a predstavuje dlhú a rovnú plochu, ktorá umožňuje lietadlu získať dostatočnú rýchlosť na vzlet a bezpečne pristáť počas pristávacieho manévru. Strip zahŕňa aj bezpečnostnú zónu, ktorá je voľným priestorom okolo ranveje, zaisťujúcim bezpečný odstup od okolitých štruktúr a prekážok.

Bezpečnostná Zóna:

Bezpečnostná zóna, ktorá obklopuje ranvej, je navrhnutá tak, aby minimalizovala riziko poškodenia alebo zranenia v prípade, že lietadlo opustí ranvej počas vzletu, pristátia alebo iných operácií. Táto zóna je často bezpečnostným pásmom bez stavieb alebo iných prekážok, aby sa minimalizovali možné riziká.

Špecifikácie a Označovanie:

Ranveje sú špecifikované podľa ich dĺžky, šírky a nosnosti, aby boli schopné obslúžiť rôzne typy lietadiel. Každý strip je tiež jasne označený leteckými navigačnými značkami a svetlami, ktoré umožňujú pilotom bezpečne navigovať počas pristátia a vzletu.

Záver:

Pás (Strip) je kľúčovým elementom na letisku, ktorý zabezpečuje bezpečné vzlietanie a pristátie lietadiel. Jeho špecifikácie, označenie a bezpečnostná zóna sú dôležité pre bezpečné a efektívne prevádzky na letisku. Správne navrhnutý a udržiavaný strip prispieva k celkovej bezpečnosti leteckých operácií.

Pás (uvést RWY) – Strip (specify RWY)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥