Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu

Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu – Accelerate-stop distance available

Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu, často označovaná skratkou ASDA (z anglického Accelerate-stop distance available), je kritickým faktorom v leteckom priemysle. Predstavuje vzdialenosť, ktorú lietadlo potrebuje na zrýchlenie na určitú rýchlosť a následné úplné zastavenie v prípade núdzového prerušenia štartu. Táto hodnota je nevyhnutná pre pilotov, aby zabezpečili bezpečný štart a pristátie.

Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu je definovaná ako zväčšená dĺžka rozjazdu o hodnotu dojazdovej dráhy, ak je táto dráha prítomná. To znamená, že zohľadňuje nielen dĺžku dráhy, po ktorej lietadlo štartuje, ale aj dodatočnú dĺžku, ktorú môže lietadlo využiť na zastavenie po prerušení štartu.

Táto hodnota je dôležitá najmä v prípade, že štartovacia dráha nie je dostatočne dlhá na to, aby lietadlo dosiahlo požadovanú rýchlosť a bezpečne zastavilo v prípade núdze. Piloti musia mať presné údaje o použiteľnej dĺžke prerušeného vzletu na danom letisku, aby mohli rozhodnúť, či môžu bezpečne štartovať alebo akú váhu nákladu môžu prepravovať.

ASDA je preto kritickým faktorom pri plánovaní letu a zabezpečuje bezpečné operácie lietadiel, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť cestujúcich a posádky na palube.

Použitelná délka přerušeného vzletu – Accelerate-stop distance available

použiteľná dĺžka rozjazdu zväčšená o dĺžku dojazdovej dráhy, ak je zriadená.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥