Pravá

Pravá (poznávací číslo RWY před znakem slouží k identifikaci paralelní RWY) – Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)

V leteckém prostředí je termín pravá používán jako označení pro orientaci dráhy na letišti. Předpona RWY značí dráhu (runway) a poznávací číslo RWY před znakem R signalizuje, že se jedná o pravou dráhu vzhledem k jiné paralelní dráze na letišti. Identifikace dráhy jako pravé má klíčový význam pro piloty, letecké dispečery a ostatní personál zapojený do leteckého provozu, neboť umožňuje jednoznačné určení požadované dráhy pro přistání nebo vzlet.

Toto označení je zásadní pro bezpečnost a efektivitu letištního provozu, neboť pomáhá pilotům navigovat a plánovat své manévry s ohledem na orientaci dráhy. Přesné označení dráhy jako pravé nebo levé je klíčové zejména na letištích s více paralelními drahami, kde správná identifikace dráhy zajišťuje plynulý a bezpečný chod leteckého provozu.

Pravá (poznávací číslo RWY před znakem slouží k identifikaci paralelní RWY) – Right (preceded by runway designation number to identify a parallel runway)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥