Přebal

Přebal – Overpack

V leteckom priemysle sa používa pojem přebal na označenie obalu, ktorý je použitý jedným odosielateľom na zoskupenie jedného alebo viacerých balíkov, čím vytvára manipulačný celok, ktorý zjednodušuje manipuláciu a skladovanie. Hlavným účelom použitia přebalu je zabezpečiť bezpečnú a efektívnu manipuláciu nákladom počas prepravy leteckou dopravou.

Přebal môže obsahovať rôzne druhy balíkov vrátane krabíc, paletových zásielok alebo iných typov obalov používaných pri leteckej preprave. Odesielateľ môže zoskupiť viacero balíkov do jedného přebalu, čím sa uľahčuje manipulácia celým nákladom, a to nielen počas nakladania a vykladania, ale aj počas skladovania a prepravy.

Dôležitým aspektom použitia přebalu je zabezpečenie, že všetky balíky v ňom sú riadne a bezpečne zabalené, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia alebo strátu tovaru počas prepravy. Preto sa zvyčajne kládne dôraz na kvalitu a bezpečnosť obalov použitých v přebale, aby sa zabezpečilo, že tovar zostane v bezpečí počas celej logistickej reťazca.

Výhody používania přebalu zahŕňajú jednoduchšiu manipuláciu, organizáciu a sledovanie nákladu počas celej prepravy. Odesielateľ môže efektívnejšie plánovať a organizovať logistiku svojich zásielok pomocou přebalov, čo môže viesť k zníženiu nákladov a zvýšeniu efektivity celého procesu prepravy.

Je dôležité poznamenať, že v definícii přebalu nie sú zahrnuté jednotkové nákladové zariadenia (Unit Load Devices), ako sú napríklad letecké palety alebo kontajnery. Přebal je zameraný na zoskupovanie balíkov rôznych tvarov a veľkostí do jedného manipulačného celku na zlepšenie logistiky a bezpečnosti prepravy leteckou dopravou.

Pouzdro použité jedním odesílatelem, aby obsahovalo jeden nebo více balíků a tvořilo manipulační celek k usnadnění manipulace a uložení. Poznámka: Jednotkové nákladové zařízení není v této definici zahrnuto.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥