Poradca

Poradca – Adviser

V leteckom kontexte je poradca osoba, ktorá je poverená na základe jej kvalifikácie a skúseností, ktoré ju oprávňujú, aby pomáhala zplnomocnenému zástupcovi pri odbornom zisťovaní príčin. Táto osoba má zodpovednosť poskytnúť odbornú pomoc a rady, ktoré môžu byť kľúčové pri zisťovaní a analyzovaní situácií v leteckom priemysle.

Poradcovia majú dôležitú úlohu pri identifikácii príčin leteckých incidentov a nehôd. Sú odborníkmi vo svojich oblastiach a často sú súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním leteckých udalostí. Ich znalosti a skúsenosti sú neoceniteľné pri posudzovaní technických, ľudských a iných faktorov, ktoré môžu viesť k leteckým incidentom.

Poradcovia pracujú v úzkej spolupráci so zplnomocnenými predstaviteľmi a ďalšími odborníkmi na zabezpečenie dôkladného a komplexného vyšetrovania. Ich úloha spočíva nielen vo zisťovaní fyzických faktorov, ale aj v analýze procesov, postupov a systémov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť letov. Ich odporúčania a zistenia sú často dôležité pre zlepšenie bezpečnostných noriem a prevenciu budúcich udalostí.

Význam poradcov v leteckom priemysle sa zvyšuje so zložitosťou technológií a zmenami v leteckých predpisoch. Ich práca je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného letectva a na minimalizáciu rizík spojených s leteckou dopravou.

Osoba jmenovaná na základě její kvalifikace Smluvním státem (v ČR Ústavem), aby pomáhala zplnomocněnému představiteli při odborném zjišťování příčin.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥