Predpolie

Clearway je v leteckom odbore definovaný ako stanovená pravouhlá plocha na zemi alebo na vode, ktorá je pod dozorom príslušného splnomocneného orgánu. Táto plocha je špeciálne určená alebo upravená ako vhodné prostredie, nad ktorým môže lietadlo vykonať časť svojho počiatočného stúpania do stanovenej výšky.

Clearway sa používa na zabezpečenie bezpečného štartu lietadla, najmä na letiskách, kde existujú obmedzenia priestoru. Táto plocha poskytuje lietadlu dodatočný priestor na bezpečné zrýchlenie a vzlietanie, čím prispieva k bezpečnosti a efektívnosti letu.

Regulácie týkajúce sa clearway sú dôležité pre pilotov a letecké posádky, pretože im poskytujú jasné smernice o bezpečnej výške, do ktorej môžu začať stúpať po štarte. Tieto smernice zabezpečujú, že lietadlo má dostatok priestoru na dosiahnutie bezpečnej výšky nad terénom a inými prekážkami.

Stanovená pravouhlá plocha na zemi alebo na vode, ktorá je pod dozorom príslušného splnomocneného orgánu, určená alebo upravená ako vhodná plocha, nad ktorou môže lietadlo vykonať časť svojho počiatočného stúpania do stanovenej výšky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥