prvý segment

Letecký odborný termín 1st Segment označuje prvý úsek profilu vzletu, ktorý začína v okamihu nadzdvihnutia lietadla zo zeme a končí zatiahnutím podvozku. Tento segment je kritickou a dôležitou časťou letu, pretože zahŕňa fázu, v ktorej sa lietadlo zdvíha z povrchu a začína svoju vzostupnú trajektóriu.

Prvý segment letu sa zaoberá mnohými dôležitými aspektmi, vrátane bezpečnosti, stability a výkonnosti lietadla. Počas tohto úseku je lietadlo vystavené rôznym vplyvom, ako sú napríklad atmosférické podmienky, hmotnosť lietadla a rýchlosť vetra. Piloti musia mať presné poznatky o tomto segmente a riadiť lietadlo tak, aby sa dosiahla optimálna výkonnosť a bezpečnosť počas celého vzletu.

Zaťahovanie podvozku na konci prvého segmentu je štandardnou procedúrou a signalizuje prechod do ďalšieho segmentu vzletu. Správne riadenie a sledovanie tejto fázy vzletu je kľúčové pre bezproblémový a bezpečný štart lietadla.

That portion of the takeoff profile from liftoff to gear retraction část profilu vzletu od nadzdvihnutí do zatažení podvozku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥