Skupina dátum / čas

Skupina dátum/čas, často označovaná ako Date-time group (DTG), je štandardný letecký odborný výraz, ktorý sa používa na jednoznačné označenie určitého času a dátumu. Tento termín je nevyhnutný v leteckých operáciách, kde presné sledovanie času a dátumu je kľúčové pre bezpečnosť, koordináciu letov a rôzne iné letecké procesy.

V kontexte letectva sa skupina dátum/čas používa na špecifikovanie určitého okamihu alebo intervalu času v štandardnom formáte, ktorý umožňuje jednoduché čítanie a porovnávanie času medzi rôznymi leteckými záznamami a komunikáciami. Táto štandardizovaná forma zahŕňa dátum a čas v presne určenom poradí a formáte, čo umožňuje rýchle a efektívne čítanie a porovnávanie dátumu a času medzi rôznymi záznamami a komunikáciami.

Typická skupina dátum/čas sa skladá z dvojčíslenej skratky pre deň v mesiaci, trojčíslenej skratky pre mesiac a dvojčíslenej skratky pre rok, nasledovaných časom vo formáte HHMM (hodiny a minúty) a prípadne časovým pásmom alebo zónou. Napríklad skupina dátum/čas 151630Z APR 23 označuje 15. apríl 2023 o 16:30 UTC (Zulu Time).

V leteckých operáciách je presné označovanie času a dátumu pomocou skupiny dátum/čas nevyhnutné pre koordináciu letov, plánovanie, sledovanie letov, reportovanie udalostí a iné letecké procesy. Táto jednotná štandardizovaná forma zabezpečuje, že všetci členovia posádky, dispečeri a ďalší účastníci leteckých operácií môžu jasne a jednoznačne porozumieť času a dátumu uvedeným v rôznych komunikáciách a dokumentoch.

Je dôležité poznamenať, že skupina dátum/čas sa používa v rôznych letectvom súvisiacich kontextoch, vrátane meteorológie, navigácie, letových plánov, reportovania incidentov a mnohých ďalších. Táto jednotná štandardizovaná forma zlepšuje efektivitu a bezpečnosť leteckých operácií tým, že zabezpečuje presné a jednoznačné dorozumenie sa v rámci leteckej komunity.

Skupina datum/čas – Date-time group

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *