Stratiform

Termín stratiform je letecký výraz, ktorý označuje typ oblačnosti, ktorý sa vyznačuje rovnomerným a rozsiahlym rozložením oblakov na oblohe. Stratiformné oblaky majú tendenciu tvoriť homogénne vrstvy alebo vrstvy s minimálnymi variáciami v hrúbke a vzhľade. Tento typ oblakov je často spojený s stabilnými atmosférickými podmienkami, kde sa vzduchové hmoty pomaly zdvíhajú a chladia, čo vedie k tvorbe širokých a jednotných oblakových vrstiev.

V leteckej komunikácii je dôležité mať presné označenie pre rôzne typy oblakov, ktoré môžu ovplyvniť letové podmienky a viditeľnosť. Preto sa používa skratka STF, ktorá reprezentuje stratiform. Táto skratka je zahrnutá v medzinárodných leteckých dokumentoch a štandardoch ICAO (International Civil Aviation Organization), konkrétne v Dokumente 8400, ktorý obsahuje kódy a skratky nevyhnutné pre leteckú komunikáciu a navigáciu.

Keď piloti alebo letecké riadiace veže používajú skratku STF v komunikačných správach, indikuje to prítomnosť stratiformných oblakov v určitom sektore neba. Táto informácia je dôležitá pre pilotov, pretože im umožňuje lepšie plánovať let a prispôsobiť sa aktuálnym poveternostným podmienkam.

Stratiform má skratku STF. STF (Stratiform) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥