Visibility

Výraz visibility sa v leteckej terminológii používa na označenie viditeľnosti, teda vzdialenosti, na ktorú je možné vidieť v aktuálnych poveternostných podmienkach. Je to kľúčový parameter pre bezpečný letecký prevádzkový proces, ktorý ovplyvňuje pilotov, riadiace veže a celkovú bezpečnosť leteckých operácií.

VIDITEĽNOSŤ (Visibility) je dôležitý faktor pre pilotov, pretože ovplyvňuje ich schopnosť jasne vidieť okolitý prostredníctvom pilotného okna lietadla. Zlepšená viditeľnosť je nevyhnutná pre bezpečné lietanie, zvlášť pri štarte a pristávaní, kedy je potrebné mať jasný výhľad na pristávajúcu a odchádzajúcu dráhu, iné lietadlá a prípadné prekážky v okolí letiska.

Pre meranie viditeľnosti sa používajú rôzne metódy a zariadenia, vrátane meteorologických meraní a senzorov nainštalovaných na letiskách. Tieto údaje sú následne dekódované a kódované pomocou leteckých skratiek a kódov, aby boli jednoducho zrozumiteľné pre pilotov a ďalších účastníkov leteckej komunikácie.

Voľba skratky pre viditeľnosť je VIS, čo umožňuje rýchle a presné zdieľanie údajov o viditeľnosti medzi pilotmi a riadiacimi vežami. Táto štandardizovaná skratka je uvedená v ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400, ktorý je základným referenčným bodom pre leteckú komunikáciu a navigáciu.

Visibility má skratku VIS. VIS (Visibility) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *