Počasie

Letecký Odborný Výraz: Počasí (Weather) Počasí je kľúčovým faktorom vo svete letectva. Presné a aktuálne informácie o počasí sú nevyhnutné pre bezpečné a efektívne riadenie …