Text

Text (v prípade použitia skratiek na požiadanie o opakovanie, pred skratkou musí byť otáznik, tzn. IMI TXT) (používaný v AFS ako procedurálny signál) – Signál sa taktiež používa pri komunikácii so stanicami námornej pohyblivej služby. – Text (keď je skratka použitá na požiadanie o opakovanie, pred skratkou nasleduje otáznik (IMI), napr. IMI TXT) (používaný v AFS ako procedurálny signál)

Text sa skracuje ako TXT. TXT (Text) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú nevyhnutné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú úplne v súlade s medzinárodnými štandardmi organizácie ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Text (je-li zkratky použito pro žádost o opakování, musí předcházet otazník, tzn. IMI TXT) (používá se v AFS jako procedurální signál) – Signál je též použitelný při komunikaci se stanicemi námořní pohyblivé služby. – Text (when the abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e. g. IMI TXT) (to be used in AFS as a procedure signal)

Text má skratku TXT. TXT (Text) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥