Until advised by . .

Termín Until advised by v leteckom prostredí znamená, že určitá akcia alebo rozhodnutie by mala byť podniknutá alebo odložená do doby, kým nebude poskytnutý ďalší pokyn alebo informácia od určitej osoby alebo inštitúcie. V leteckých operáciách je dôležité striktne dodržiavať pokyny a smernice, aby sa zabezpečila bezpečnosť letu a posádky.

Fráza Until advised by je v leteckých komunikáciách identifikovaná skratkou UAB. Táto skratka je súčasťou štandardizovaného systému kódovania, ktorý umožňuje jednotnú komunikáciu a výmenu dôležitých informácií medzi pilotmi, dispečermi a ďalšími leteckými profesionálmi.

V situáciách, kde je potrebné počkať na ďalší pokyn alebo rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť letové operácie, sa fráza Until advised by uplatňuje na zabezpečenie koordinácie a bezpečnosti v leteckom prostredí. Piloti a ostatní príslušníci posádky sú povinní rešpektovať a dodržiavať tieto pokyny na všetkých etapách letu.

Until advised by.. má skratku UAB…. UAB… (Until advised by.. ) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *