Unreliable

Termín Unreliable v leteckom prostredí označuje situácie alebo informácie, ktoré nie sú spoľahlivé alebo na ktoré nie je možné plne dôverovať. V leteckej bezpečnosti je kritické mať spoľahlivé údaje a informácie na správne riadenie letu a zabezpečenie bezpečnosti posádky a pasažierov.

Unreliable údaje môžu zahŕňať nespoľahlivé meteorologické informácie, technické poruchy v komunikačných systémoch, alebo akékoľvek iné informácie, ktoré nemôžu byť považované za presné alebo spoľahlivé. V prípade, že letecká posádka zistí, že má k dispozícii unreliable informácie, je dôležité, aby prijala vhodné opatrenia na minimalizáciu rizika a zachovanie bezpečnosti letu.

V leteckej komunikácii je termín Unreliable identifikovaný skratkou UNREL. Táto skratka je súčasťou štandardizovaného systému kódovania, ktorý umožňuje jednotnú komunikáciu a výmenu dôležitých informácií medzi pilotmi, dispečermi a ďalšími leteckými profesionálmi.

Unreliable má skratku UNREL. UNREL (Unreliable) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥