Significant

Termín Significant v leteckom kontexte označuje udalosti, situácie alebo informácie, ktoré majú významný vplyv na bezpečnosť letu alebo riadenie leteckej prevádzky. V leteckom priemysle je dôležité identifikovať a správne interpretovať významné udalosti a situácie, aby sa zabezpečila bezpečnosť cestujúcich, posádky a lietadiel.

Významné situácie môžu zahŕňať extrémne poveternostné podmienky, technické poruchy lietadla, nebezpečné situácie na palube, zmeny letového plánu, alebo iné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh letu. Je dôležité, aby posádka lietadla a riadiaci pracovníci na zemi boli informovaní o významných udalostiach, aby mohli prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie bezpečného priebehu letu.

V leteckej komunikácii je termín Significant identifikovaný skratkou SIG. Táto skratka je súčasťou štandardizovaného systému kódovania, ktorý umožňuje jednotnú komunikáciu a výmenu dôležitých informácií medzi pilotmi, dispečermi a ďalšími leteckými profesionálmi.

Significant má skratku SIG. SIG (Significant) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥