V2

Letecký Odborný Výraz: Bezpečná Rýchlosť Vzletu (Take-off Safety Speed)

Bezpečná rýchlosť vzletu, známa aj pod skratkou V2, je kritická hodnota v leteckom inžinierstve, ktorá sa týka bezpečného vzletu lietadla. Je to minimálna rýchlosť, ktorou môže lietadlo pokračovať v bezpečnom vzlete aj v prípade výpadku jedného motora počas kritického okamihu vzletu.

Vyjadruje sa v uzloch (knots) alebo kilometroch za hodinu (kilometers per hour) a je pevne stanovená pre každý typ lietadla v závislosti od jeho technických parametrov, hmotnosti, konfigurácie a prevádzkových podmienok. V2 je výpočtová hodnota, ktorá zabezpečuje dostatočný vztlak a ovládateľnosť lietadla aj po strate jedného motora počas vzletu.

Bezpečná rýchlosť vzletu sa stanovuje po dôkladných letoch skúšobného lietadla a simuláciách, pri ktorých sa zohľadňujú rôzne faktory, ako napríklad hmotnosť lietadla, hustota vzduchu, náklon vzletovej dráhy a ďalšie okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečný vzlet.

Pre pilotov je znalosť a správne rešpektovanie bezpečnej rýchlosti vzletu kritické, pretože umožňuje riadenie lietadla v extrémnych situáciách a zvyšuje šance na bezpečný návrat na zem v prípade havárie alebo technických problémov počas vzletu.

Bezpečná rýchlosť vzletu (V2) je pre leteckú bezpečnosť neoddeliteľnou súčasťou a jej pochopenie a dodržiavanie prispievajú k zabezpečeniu bezproblémových leteckých operácií a bezpečnosti cestujúcich na palube.

Bezpečná rychlost vzletu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥