Vypúšťanie sa plánuje

Plánované vypúšťanie. (uviesť identifikáciu balónového letu alebo kódový názov akcie, miesto vypúšťania, plánované obdobie vypúšťania – dátum/čas, očakávaný smer stúpania, predpokladaný čas prejdenia výšky 18 000 m alebo predpokladaný čas dosiahnutia cestovnej hladiny, ak je táto v/nad alebo pod 18 000 m, a predpokladaná poloha) – Vypúšťanie sa plánuje.

Vypouštění se plánuje… (uvést identifikaci letu balonu nebo kódový název akce, místo vypouštění, plánované období vypouštění, očekávaný směr stoupání, předpokládaný čas, ve kterém bude proletěna tlaková výška 18 000 m nebo předpokládaný čas dosažení cestovní hladiny, je-li tato v/nebo pod 18 000 m a předpokládaná poloha) – Launch planned… (specify balloon flight identification or project code name, launch site, planned period of launch(es) – date/time, expected climb direction, estimated time to pass 18 000 m(60 000 ft), or reaching cruising level if at or below 18 000 m(60 000 ft), together with estimated location)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *