8

Číslo 8, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 8 predstavuje v morzeovej abecede kód – – – • •. Anglický ekvivalent čísla 8 je Eight. Anglická výslovnosť: (AIT), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: eit.

Komentáre k článku 8 (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥