Average

Pojem Average v leteckom kontexte je základným matematickým termínom, ktorý sa používa na vyjadrenie strednej hodnoty alebo priemeru dátového súboru. V leteckom odvetví sa priemerná hodnota používa na analyzovanie rôznych parametrov, ako sú rýchlosť, spotreba paliva, výkonnosť motora a ďalšie technické aspekty lietadla.

Výraz Average má v leteckej terminológii skratku AVG. Táto skratka je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek definovaných Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) v dokumente 8400, ktorý slúži na jednotné kódovanie informácií v leteckých dokumentoch a komunikácii.

Priemerná hodnota je významným ukazovateľom v leteckej analýze a plánovaní, pretože umožňuje leteckým inžinierom, pilotom a technikom získať celkový prehľad o parametroch lietadla na základe histórie alebo aktuálnych meraní. Na základe priemernej hodnoty je možné robiť informované rozhodnutia týkajúce sa údržby, palivovej efektivity a výkonnosti lietadla.

V leteckom priemysle je dôležité sledovať priemerné hodnoty v rôznych situáciách, aby sa zabezpečila bezpečnosť, efektívnosť a spoľahlivosť letectva. Zahrnutie skratky AVG do medzinárodných štandardov ICAO pomáha zjednotiť komunikáciu a zabezpečuje, že leteckí profesionáli po celom svete môžu porozumieť a interpretovať tieto dôležité dáta jednotným a konzistentným spôsobom.

Average má skratku AVG. AVG (Average) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥