Azimuth

Termín Azimuth v leteckom kontexte označuje údaj o smerovom uhle alebo azimute. Azimut je základným geometrickým pojmom, ktorý udáva smer bodu vo vodorovnej rovine od referenčného bodu alebo severu. V leteckom priemysle je správne určenie azimutu dôležité pre navigáciu, riadenie letu a presné určenie polohy lietadla.

Azimuth sa meria v stupňoch od severného smeru v smere hodinových ručičiek a často sa používa na označenie smeru, ktorým sa lietadlo má pohybovať alebo navigovať. Je kritickým údajom pri letovom plánovaní, riadení dopravy a pri riadení letu v rôznych fázach letu, vrátane vzlietania, pristávania a navigácie cez pevninské body alebo navigačné body.

V leteckej terminológii je azimut označovaný skratkou AZM. Táto skratka je súčasťou medzinárodných štandardov a kódov, ktoré definovala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) v dokumente 8400. Tieto štandardy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili jednotnú komunikáciu a porozumenie v leteckej komunite po celom svete.

V praxi môže pilot alebo letecký personál čítať azimut z leteckých nástrojov alebo navigačných zariadení, ktoré sú schopné presne merať smerový uhol. Tieto údaje sa potom používajú na riadenie letu, navigáciu a presné určovanie polohy lietadla v leteckom priestore.

Azimuth má skratku AZM. AZM (Azimuth) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥