Bearing

Termín Bearing v leteckom kontexte označuje smerový uhol, ktorý udáva smer od pozorovateľa k nejakému bodu alebo objektu. V leteckej navigácii je tento údaj kľúčový pre určenie polohy, navigáciu a správne smerovanie letu.

Bearing je meraný v stupňoch od severného smeru v smere hodinových ručičiek. Piloti a navigátori používajú tento údaj na určenie polohy lietadla vzhľadom k rôznym navigačným bodom, letiskám alebo iným referenčným bodom na zemi. Smerové uhly sa často používajú na plánovanie trás letov, navigáciu cez pevninské body alebo pri pristávaní na letiskách.

V leteckej terminológii je bearing označovaný skratkou BRG. Táto skratka je súčasťou medzinárodných štandardov a kódov, ktoré definovala Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) v dokumente 8400. Tieto štandardy zabezpečujú jednotnú komunikáciu a porozumenie medzi leteckými profesionálmi po celom svete.

Bearing je kritickým údajom pre bezpečnú a presnú navigáciu vo vzdušnom priestore. Piloti a letecký personál používajú tieto údaje na správne vedenie letu, určenie smeru a polohy lietadla v letiskovom prostredí a pri pristávaní na príslušných dráhach.

Bearing má skratku BRG. BRG (Bearing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥