Charlie

Charlie predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena C. Anglická výslovnosť: (CHAR-LEE) alebo (SHAR-LEE), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: čárlí. Písmeno C predstavuje v morzeovej abecede kód – • – •. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna hláskovacia abeceda ICAO (International Civil Aviation Organization). Priraďuje slová k písmenám anglickej abecedy, takže v kritickej situácii sú kombinácie slabík výraznejšie a zrozumiteľné pre posádku lietadla a tiež pre riadenie letovej prevádzky, bez ohľadu na ich rodný jazyk.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥