Druhý pilot

Druhý pilot je termín označujúci pilota slúžiaciho v akejkoľvek pilotnej kapacite okrem kapitána, veliteľa alebo pilot-in-command, pričom s výnimkou pilota, ktorý je na palube lietadla výhradne za účelom absolvovania letového výcviku na získanie leteckého preukazu alebo hodnotenia.

Druhý pilot je neoddeliteľnou súčasťou posádky lietadla, ktorý má zodpovednosti v rámci letu, ale nie je kapitánom lietadla. Jeho úlohy môžu zahŕňať riadenie lietadla, monitorovanie paliva, komunikáciu s riadiacim centrom a ďalšie povinnosti súvisiace s bezpečným a efektívnym priebehom letu.

Druhý pilot je dôležitou súčasťou letu, pretože zabezpečuje podporu a spolupracuje s kapitánom na zabezpečenie bezpečného a plynulého priebehu letu. Ich spolupráca a komunikácia sú kľúčové pre zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich a posádky počas celého letu.

Co-pilot means a pilot serving in any piloting capacity other than as pilot-in-command or commander, but excluding a pilot who is on board the aircraft for the sole purpose of receiving flight instruction for a licence or rating.

Druhý pilot znamená pilota v jakékoliv pilotní funkci kromě velícího pilota nebo velitele, s výjimkou pilota, který je na palubě letadla za jediným účelem účasti na letovém výcviku k získání průkazu způsobilosti nebo kvalifikace.

Držitel průkazu způsobilosti pilota, sloužící v jiné pilotní funkci než velitel letadla, avšak s výjimkou pilota, který je na palubě letadla výhradně pro účely získání letového výcviku.

Komentáre k článku Druhý pilot (2)

  1. Hlavné úlohy druhého pilota zahŕňajú asistenciu pri riadení lietadla, monitorovanie a ovládanie navigačných a operačných systémov, a spoluprácu s kapitánom lietadla na zabezpečenie bezpečného a hladkého letu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥