Hĺbka

Hĺbka (výška vrstvy) – Depth

Hĺbka je miera vzdialenosti od vrcholu povrchu alebo od základu k najhlbšiemu bodu, najčastejšie meraná vodnými hĺbkami. Tento termín sa používa v kontexte geografických údajov, topografických meraní, ale aj v letectve a oceánografii. Hĺbka môže byť kľúčovým faktorom pri plánovaní leteckých trás, námorných plavieb alebo iných aktivít vyžadujúcich detailné poznanie terénu či dna vodnej plochy.

Skratka DPT (Depth) sa používa na označenie tejto hodnoty v medzinárodných leteckých štandardoch. V ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) – Dokumente 8400 Skratky a kódy sa nachádzajú dôležité informácie týkajúce sa tejto a ďalších skratiek, ktoré pomáhajú posádkam a leteckým profesionálom v ich práci a komunikácii.

Hloubka (výška vrstvy) – Depth

Depth má skratku DPT. DPT (Depth) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥