Ohm

Ohm je elektrický odpor medzi dvoma bodmi vodiča, pri ktorom sa pri stálom napätí 1 V vytvorí prúd 1 A, ak vodič sám nie je zdrojom elektromotorickej sily. Táto jednotka meria elektrický odpor, ktorý vodič alebo elektrický obvod poskytuje prúdu, keď sa cez neho prenáša elektrický náboj.

Ohmov zákon, ktorý nesie meno Georga Simona Ohma, je základným princípom elektrickej teórie. Podľa tohto zákona je prúd, ktorý prechádza vodičom medzi dvoma bodmi, priamo úmerný napätiu medzi týmito bodmi a nepriamo úmerný odporu vodiča. Ohmov zákon je matematicky vyjadrený vzťahom: I = V / R, kde I predstavuje prúd v amperoch, V je napätie v voltách a R je odpor vodiča v ohmoch.

Ohmov odpor je dôležitým konceptom v elektrickej inžinierii a fyzike. Používa sa na výpočet a analýzu elektrických obvodov, a je nevyhnutný pri návrhu a konštrukcii elektronických zariadení, obvodových komponentov a elektrických súčiastok. Porozumenie Ohmovmu zákonu a odporu je zásadné pre inžinierov, technikov a všetkých, ktorí pracujú v oblasti elektrickej a elektronických systémov.

Ohm je elektrický odpor mezi dvěma body vodiče, mezi nimiž vyvolá stálé napětí 1 V proud 1 A, jestliže sám vodič není zdrojem elektromotorické síly.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥