Počítač

Počítač je zariadenie, ktoré vykonáva sériu aritmetických a logických operácií s údajmi bez potreby ľudskej intervencie. Tieto operácie zahŕňajú spracovanie údajov, ukladanie informácií, výpočty, a iné zložité matematické a logické manipulácie. Počítače sú neodmysliteľnou súčasťou dnešnej modernizovanej technologickej doby a hrajú kľúčovú úlohu v mnohých odvetviach, vrátane leteckého priemyslu.

Tieto zariadenia majú schopnosť spracovávať veľké množstvo dát rýchlo a efektívne, čo umožňuje ich využitie v širokej škále aplikácií, vrátane riadenia letov, simulácií letových podmienok, návrhu leteckých štruktúr a mnohých ďalších leteckých inováciách. Počítače majú schopnosť ukladať, vyhľadávať a spracovávať údaje, čím umožňujú rýchle rozhodovanie a optimalizáciu leteckých operácií.

V leteckom kontexte môže slovo počítač znamenať aj počítačový komplex, ktorý zahŕňa jeden alebo viacero počítačov a periférne zariadenia. Tieto zložité systémy majú zásadný vplyv na bezpečnosť, efektivitu a spoľahlivosť leteckých operácií, čo je nevyhnutné v dnešnom dynamickom a konkurenčnom leteckom priemysle.

Zařízení provádějící řady aritmetických a logických kroků s údaji bez lidského zásahu. Poznámka: Použije-li se slova počítač v tomto dokumentu, může označovat počítačový komplex, který zahrnuje jeden nebo více počítačů a periferní zařízení.

Zariadenie, ktoré vykonáva súvislé rady výpočtových a logických operácií s údajmi bez zásahu človeka. Poznámka: Slovo počítač môže v tomto predpise znamenať komplex počítačov, ktorý obsahuje jeden alebo viaceré počítače a periférne zariadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥