North-west

Termín North-west sa v letectve používa na označenie smeru, ktorý je medzi severom a západom. V leteckých navigačných systémoch je dôležité presne určiť smer, aby sa zabezpečila bezpečná navigácia lietadiel. Smer North-west je štandardne značený skratkou NW.

Smer North-west sa v leteckom kontexte využíva pri navigácii lietadiel, plánovaní letov a určovaní polohy. Piloti a leteckí dispečeri používajú tieto smerové označenia na komunikáciu a navigáciu počas letu. Pri plánovaní trás letu je dôležité mať presné informácie o smeroch, aby sa predišlo kolíziám a zabezpečila sa efektívna organizácia letovej prevádzky.

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) stanovuje štandardy pre používanie smerových skratiek a kódov vo všetkých letových operáciách. Smer North-west sa tak stáva dôležitým kľúčovým prvkom v leteckých komunikáciách a navigácii, a jeho štandardizované označenie NW zabezpečuje jednotnú a jednoznačnú identifikáciu tohto smeru vo svetovom letectve.

North-west má skratku NW. NW (North-west) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *