On top

Termín On top v leteckom odbore sa používa na označenie situácie, keď lietadlo letí nad vrstvou oblakov, čo znamená, že sa nachádza na vrchole oblakového pokrývky a má jasný výhľad na zemský povrch.

Táto situácia je dôležitá pre pilotov, pretože umožňuje bezpečné lietanie nad zlé počasie alebo oblačnosťou. Keď je lietadlo On top, pilot má voľný výhľad a nemusí čeliť obmedzeniam spôsobeným oblačnosťou alebo zlémi poveternostnými podmienkami, čo zvyšuje bezpečnosť letu.

Skratka OTP sa používa na komunikáciu tejto situácie v leteckých správach a rozhovoroch. Napríklad, pilot môže oznámiť riadiacemu letiska, že sa nachádza On top oblakov, čím vyjadruje svoju polohu nad oblačnosťou.

Táto skratka, rovnako ako ďalšie v leteckom odbore používané skratky, je stanovená a uznávaná medzinárodnými leteckými organizáciami vrátane ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) a je súčasťou štandardizovaných komunikačných postupov a kódov používaných vo svete leteckej dopravy.

On top má skratku OTP. OTP (On top) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥