Prekonateľný zarážka

V leteckom kontexte sa výraz Detent vzťahuje na mechanické zariadenie, ktoré hmatovým vjedom indikuje určitú polohu ovládacieho prvku. Keď je ovládací prvok nastavený do tejto polohy, detent ho udrží v tejto pozícii a na presunutie ovládacieho prvku z tejto polohy bude potrebná sila väčšia ako obvykle. (Platné len pre JAR-25.)

Prekonateľná zarážka predstavuje mechanizmus, ktorý umožňuje pilotovi alebo obsluhe cítiť určitú polohu ovládacieho prvku bez potreby vizuálnej kontroly. Týmto spôsobom umožňuje detent zabezpečiť presné nastavenie, čo je kritické v leteckých situáciách, kde presnosť a rýchlosť reakcie sú kľúčové pre bezpečný let.

Detenty majú zásadný význam pre bezpečnosť a kontrolu lietadla. Vďaka nim môže pilot alebo obsluha presne určiť polohu kľúčových ovládacích prvkov, čím sa zvyšuje presnosť manévrovania lietadla. Ich hmatová povaha znamená, že pilot môže cítiť každú zmenu polohy, čo mu umožňuje okamžite reagovať na zmeny letových podmienok a situácií v letadle.

Je dôležité, aby detenty boli spoľahlivé a presné, pretože od nich závisí presnosť ovládania lietadla. Ich správne fungovanie je nevyhnutné pre bezpečný let a preto sú dôkladne testované a overované počas procesu certifikácie lietadla. Bezpečnostné normy a predpisy určujú požiadavky na detenty a ich používanie je dôkladne zdokumentované v leteckých príručkách a manuáloch.

Detent means a mechanical arrangement which indicates, by feel, a given position of an operating control. Once the operating control is placed in this position the detent will hold the lever there and an additional-to-normal force will be required to move the operating control away from the position. (Applicable to JAR-25 only. )

Překonatelná zarážka znamená mechanické zařízení, které udává hmatovým vjemem danou polohu ovladače. Jakmile je ovladač posunut do této polohy, překonatelná zarážka jej bude v této poloze držet a k posunu ovladače z této polohy bude zapotřebí síla větší než obvyklá. (Vztahuje se pouze k předpisu JAR-25. )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *