Skrátená svetelná sústava indikácie zostupovej roviny pre presné priblíženie

Skrátená svetelná sústava indikácie zostupovej roviny pre presné priblíženie, známa aj pod skratkou APAPI (Abbreviated precision approach path indicator), je dôležitým prvkov v leteckej navigácii a bezpečnosti. APAPI je zariadenie, ktoré poskytuje pilotom presné vizuálne informácie o správnom zostupe počas pristátia.

Táto svetelná sústava sa obvykle nachádza na konci pristávacej dráhy a pozostáva z farebne indikovaných svetiel, ktoré sú usporiadané vertikálne vedľa seba. Tieto svetlá vydávajú rôzne farby, ako červená, biela a zelená, aby signalizovali pilotom ich polohu vzhľadom k optimálnemu zostupovému profilu.

Význam APAPI spočíva v tom, že pomáha pilotom udržiavať presný zostupový profil počas pristátia, čo je kľúčové pre bezpečné pristátie. Farebné indikácie hovoria pilotom, či sú na správnej výške, príliš nízko alebo príliš vysoko v porovnaní s optimálnym pristátiovým profilom. Týmto spôsobom APAPI pomáha minimalizovať chyby a prispieva k bezpečnosti letu, najmä pri zhoršených poveternostných podmienkach alebo v noci, kedy je vizuálna orientácia pilotov kritická.

V radiové komunikácii je skratka APAPI spravidla vyslovená ako AY-PAPI, aby sa predišlo nedorozumeniam medzi pilotmi a riadiacimi věžemi alebo dispečingmi.

Zkrácená světelná soustava indikace sestupové roviny pro přesné přiblížení [eipapi] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Abbreviated precision approach path indicator (to be pronounced AY-PAPI)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥