Ťažký

Ťažký – Heavy

Termín Ťažký vo svete leteckej meteorológie predstavuje závažnosť a intenzitu meteorologických javov, ako napríklad zrážky alebo iné poveternostné podmienky. V leteckom prostredí sa používa pre indikáciu veľmi silného zrážkového procesu alebo iných prírodných javov, ktoré majú výrazný vplyv na letové podmienky. Tento termín sa často vyskytuje v meteorologických správach a hláseniach, kde sa používa na upozornenie pilotov na mimoriadne silné zrážky alebo iné nepriaznivé poveternostné javy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letu.

Indikátor Intenzity Počasia:

Vo vzdušnej doprave je dôležité mať presné a spoľahlivé informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach, pretože nepriaznivé počasie môže vážne ovplyvniť bezpečnosť letu a letecké operácie. Termín Ťažký slúži ako indikátor intenzity počasia. Napríklad skratka HVY RA znamená veľmi silný dážď, pričom HVY označuje značnú intenzitu zrážok. Tieto informácie sú nevyhnutné pre pilotov, aby mohli prijať opatrenia na zabezpečenie bezpečného letu v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Význam Skratky HVY v Leteckých Operáciách:

Skratka HVY je široko používaná v leteckom priemysle a patrí medzi štandardizované kódy a skratky podľa noriem ICAO (International Civil Aviation Organization). Tieto kódy a skratky sú nevyhnutné pre správne porozumenie a interpretáciu meteorologických správ a informácií, ktoré sú zásadné pre bezpečnosť leteckej dopravy. Piloti, dispečeri a iní leteckí profesionáli musia byť oboznámení s týmito kódmi, aby mohli efektívne reagovať na zmeny v poveternostných podmienkach a zabezpečiť bezpečnosť a plynulý priebeh letu.

Těžký – Heavy

Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e. g. HVY RA = heavy rain) má skratku HVY. HVY (Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e. g. HVY RA = heavy rain)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Heavy má skratku HVY. HVY (Heavy) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥