Uhol nastavenia

Úhol nastavenia (Pitch Setting) predstavuje nastavenie lopatiek vrtule určené uhlovým postavením lopatiek, meraným spôsobom a na polomeru, ktoré sú stanovené výrobcom a špecifikované v príslušnej príručke motora. V leteckom kontexte ide o dôležitý technický parameter, ktorý ovplyvňuje správne fungovanie vrtule a celkový výkon lietadla.

Úhel nastavenia je určený uhlovým postavením lopatiek vrtule voči horizontálnej rovine. Tento parameter je dôležitý pre riadenie ťahu a otáčok vrtule, čo má priamy vplyv na rýchlosť a výkonnosť lietadla. V prípade lietadiel s variabilným nastavením vrtule môže byť úhel nastavenia menený pilotom v závislosti od letových podmienok a požadovaného výkonu.

V príslušnej príručke motora alebo technickej dokumentácii je uvedený presný spôsob merania tohto uhla a polomer, na ktorom sa meranie vykonáva. Výrobca definuje optimálne hodnoty úhla nastavenia pre daný motor a vrtuľový systém, ktoré zabezpečujú maximálnu účinnosť a výkon v rôznych letových situáciách.

Úhel nastavenia je jedným z kľúčových parametrov, ktoré piloti a technici monitorujú a nastavujú, aby zabezpečili bezpečný a efektívny let. Správne nastavenie úhla nastavenia je kritické pre správne fungovanie vrtule a celkovú výkonnosť lietadla v rôznych fázach letu.

Pitch Setting means the propeller blade setting determined by the blade angle, measured in a manner and at a radius declared by the manufacturer and specified in the appropriate Engine Manual.

Úhel nastavení znamená úhel nastavení vrtulového listu, stanovený jako úhel, který je měřen způsobem a na poloměru definovanými výrobcem a specifikovanými v příslušné příručce motoru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *