Úľavy

Úľava – Exemption

Exemption je letecký odborný výraz, ktorý označuje špeciálne oprávnenie alebo úľavu poskytnutú leteckým subjektom orgánmi civilného letectva. Toto oprávnenie umožňuje leteckým organizáciám, leteckým zariadeniam alebo jednotlivým pilotom vyhnúť sa určitým ustanoveniam a pravidlám leteckých predpisov, ktoré by inak museli dodržiavať.

Exemption môže byť udelená v rôznych situáciách a pre rôzne účely. Napríklad letecká spoločnosť alebo pilot môže požiadať o úľavu od určitých bezpečnostných pravidiel alebo technických noriem z dôvodu špecifických okolností, ktoré by mohli mať vplyv na ich prevádzku alebo bezpečnosť. Táto úľava môže byť dočasná alebo trvalá, v závislosti od rozhodnutia príslušného vnitrostátneho orgánu.

Orgány civilného letectva majú právomoc a zodpovednosť posúdiť žiadosti o úľavu a rozhodnúť, či je oprávnenie oprávnené na základe bezpečnostných, technických alebo iných relevantných faktorov. Exemption sa zvyčajne poskytuje na základe konkrétnych okolností a po dôkladnom preskúmaní žiadosti žiadateľa.

Tieto úľavy môžu byť kľúčové pre určité letecké operácie, ktoré by inak bolo obtiažne alebo neefektívne vykonávať kvôli prísnym leteckým predpisom. Poskytnutie exemption umožňuje leteckým subjektom flexibilitu pri riadení ich operácií a zároveň zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných noriem v leteckom priemysle.

Oprávnění vydané příslušným vnitrostátním orgánem poskytující úlevu od ustanovení tohoto předpisu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥