Vizuálne priblíženie

Vizuálne priblíženie (Visual Approach) je letecký termín označujúci postup pristátia, ktorý sa používa podľa pravidiel pre medzinárodný letecký prelet (IFR), kde sa buď časť alebo celý postup pristátia podľa prístrojových ukazovateľov nedokončí. Namiesto toho sa lietadlo priblíži k letisku s využitím vizuálnej orientácie podľa terénu a okolitých referenčných bodov.

Tento prístup umožňuje pilotom pristáť pomocou vizuálnych vodcov a zameraní sa na pozorovateľné body, ako sú pristávacie dráhy, svetelné signály alebo iné charakteristické prvky letiska. Vizuálne priblíženie sa často používa za jasného počasia, keď sú dobré viditeľnostné podmienky a piloti majú možnosť jasne vidieť okolitý terén a pristávacie pomôcky.

V prípade vizuálneho pristátia majú piloti zodpovednosť za bezpečný priebeh celej operácie, vrátane výberu vhodnej trasy priblíženia a udržiavania správnej výšky a rýchlosti. Piloti musia byť schopní jasne identifikovať letisko a udržiavať stabilitu letu počas celej fázy pristátia.

Tento prístup je dôležitý pre bezpečné a efektívne pristátie na letiskách, najmä na tých, kde nie sú dostupné sofistikované pristávacie systémy alebo keď sú tieto systémy nedostupné z dôvodu porúch alebo údržby. Vizuálne priblíženie je nevyhnutné aj pre pilotov v tréningu, ktorí sa učia praktické aspekty pristávania za rôznych meteorologických podmienok a v rôznych terénnych prostrediach.

Přiblížení za letu podle IFR, při kterém se buď část nebo celý postup přiblížení podle přístrojů nedokončí a přiblížení se provede s vizuální orientací podle terénu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥