Volanie

Volanie, známe aj ako calling, je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje akciu volania alebo vysielania správy medzi dvoma alebo viacerými leteckými jednotkami. Táto komunikačná činnosť je základnou súčasťou bezpečného a efektívneho leteckého prevádzkovania.

Volanie je nevyhnutné pre zabezpečenie správnej koordinácie medzi pilotmi, leteckými kontrolnými vežami, ďalšími leteckými jednotkami a dispečermi. Používa sa na rôzne účely, vrátane informovania o polohe, zmenách trasy, povoleniach k pristátiam a štartom, či o zmene letových úrovní. Význam volania v leteckej komunikácii nemožno preceňovať, keďže zabezpečuje bezproblémový priebeh letu a zabraňuje kolíziám a iným nebezpečným situáciám vo vzduchu.

Volanie, alebo komunikácia vôbec, je štandardizovaná pomocou rôznych skratiek a kódov, ktoré pomáhajú zefektívniť a zjednodušiť proces komunikácie. Skratka pre volanie je CLG, ktorá sa používa na leteckých frekvenciách na identifikáciu volajúcej strany. Tieto skratky a kódy sú harmonizované s medzinárodnými štandardmi ustanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO). Ich používanie je dôležité pre presnú, jednotnú a jasnú komunikáciu medzi všetkými účastníkmi leteckej prevádzky.

Volání – Calling

Calling má skratku CLG. CLG (Calling) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥