Widespread

Termín Widespread v leteckom prostredí označuje situáciu, kde určitý meteorologický alebo atmosférický jav postihuje rozsiahlu oblasť alebo sa vyskytuje na veľkej ploche. Takéto javy sú často charakterizované tým, že sa vyskytujú vo veľkom meradle a ovplyvňujú veľké územie, čo môže mať dôsledky na letové operácie a bezpečnosť letu.

V leteckom kontexte môže Widespread znamenať rôzne situácie, vrátane rozsiahlych búrok, silného vetra, hmlistých podmienok alebo sneženia, ktoré postihujú veľké oblasti. Tieto javy majú vplyv na letové podmienky a môžu ovplyvniť schopnosť pilotov bezpečne riadiť lietadlo. Preto je dôležité, aby piloti a letoví dispečeri boli informovaní o výskyte takýchto rozsiahlych javov a aby mohli prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti letu.

Fráza Widespread je identifikovaná skratkou WDSPR v leteckých komunikáciách. Táto skratka je súčasťou štandardizovaného systému kódovania, ktorý umožňuje jednotnú komunikáciu a výmenu dôležitých informácií medzi pilotmi, dispečermi a ďalšími leteckými profesionálmi v súlade s medzinárodnými predpismi stanovenými ICAO (International Civil Aviation Organization).

Widespread má skratku WDSPR. WDSPR (Widespread) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥