Width

Termín Width v leteckom odbore označuje šírku alebo rozmer určitého objektu alebo štruktúry v letectve. Šírka je dôležitým parametrom, ktorý sa zohľadňuje pri návrhu a výrobe lietadiel, lietajúcich objektov a iných prvkov leteckej infraštruktúry.

Vo výrobnom procese lietadiel je šírka kritickým faktorom, ktorý ovplyvňuje aerodynamiku a stabilitu letu. Pri navrhovaní krídel, trupu a ďalších častí lietadla sa inžinieri zameriavajú na presné určenie šírky, aby sa dosiahla optimálna letová výkonnosť a bezpečnosť. Šírka sa tiež zohľadňuje pri určovaní minimálnej medzery medzi dvoma lietadlami na letisku alebo medzi lietadlom a inými štruktúrami na ploche letiska, čo prispieva k bezpečnému manévrovaniu a parkovaniu lietadiel.

Skratka WID sa používa na označenie Width v štandardizovaných systémoch skratiek a kódov, ktoré sú definované podľa noriem ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) uvedených v Dokumente 8400. Tieto skratky a kódy zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu pojmov a parametrov v leteckej komunikácii a konštrukcii, čím prispievajú k bezpečnému a spoľahlivému prevádzkovaniu leteckých systémov po celom svete.

Width má skratku WID. WID (Width) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥