9

Číslo 9, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 9 predstavuje v morzeovej abecede kód – – – – •. Anglický ekvivalent čísla 9 je Nine. Anglická výslovnosť: (NAIN-ER), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: nájn.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥