Schválený

Schválený – Approved

Pojem schválený zohráva kľúčovú úlohu v leteckom priemysle, kde bezpečnosť, spoľahlivosť a presnosť sú nevyhnutné. Schválenie sa vzťahuje na rôzne aspekty leteckých operácií a je udelené po dôkladnom posúdení zo strany príslušných leteckých orgánov alebo iných regulačných autorít.

Keď je niečo označené ako schválené, znamená to, že bolo podrobne preskúmané, testované a vyhodnotené podľa prísnych noriem a predpisov. Toto schválenie môže byť udelené pre rôzne letecké zariadenia, procesy, postupy alebo technické špecifikácie.

Letecké zariadenia a vybavenie, ktoré sú schválené, musia spĺňať všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, výkonnosti a údržby. Schválenie môže byť udelené aj pre letecké spoločnosti, ak sú ich letecké operácie v súlade s príslušnými predpismi a štandardmi.

Proces získavania schválenia je dôkladný a zahŕňa komplexné hodnotenie všetkých aspektov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a výkonnosť. To môže zahŕňať technické preskúmanie, testovanie zariadení a systémov, audit bezpečnostných postupov a overovanie kvalifikácie leteckého personálu.

Keď je niečo schválené, znamená to, že splňuje najvyššie normy a že je bezpečné používať v leteckom prostredí. Toto schválenie je dôkazom, že daný produkt, proces alebo spoločnosť je dôveryhodný a spoľahlivý, čo je nevyhnutné pre bezpečný a úspešný priebeh leteckých operácií.

Přijatý smluvním státem jako vyhovující pro určitý účel.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥