Stúpajúci

Stúpajúci – Vzostupná (tendencia RVR počas predchádzajúcich 10 minút)

Vo svete leteckej dopravy sa termín stúpajúci používa na označenie zvýšenia hodnôt meteorologických parametrov alebo iných merateľných veličín počas určitého časového obdobia, najčastejšie počas predchádzajúcich 10 minút. V leteckom kontexte je to dôležitý údaj, ktorý posádke umožňuje posúdiť aktuálne poveternostné podmienky na letisku a prispôsobiť svoje operácie podľa týchto informácií.

Keď hovoríme o vzostupnej tendencii RVR (Runway Visual Range) v priebehu posledných 10 minút, máme na mysli zvýšenie vzdialenosti, na ktorú je pilot schopný vidieť vopred určený bod na pristávacej dráhe. Táto informácia je kritická pre bezpečné pristátie lietadla, pretože pilot potrebuje dostatočnú viditeľnosť na pristátie v bezpečnej vzdialenosti od zeme.

Vzostupná tendencia v meteorologických údajoch môže indikovať zlepšujúce sa poveternostné podmienky, ako je napríklad postupné rozjasňovanie počasia po zhoršení, ktoré umožňuje lepšiu viditeľnosť. Piloti a leteckí dispečeri sledujú tieto údaje a analyzujú ich, aby mohli prijať informované rozhodnutia o bezpečnosti letu.

Stúpajúca tendencia RVR počas posledných 10 minút je dôležitým faktorom, ktorý sa zohľadňuje pri plánovaní letu, špeciálne pri príprave na pristátie. Piloti využívajú tieto informácie na bezpečné navigovanie lietadla a na správne vyhodnotenie podmienok na pristátie, čím prispievajú k bezpečnosti a efektívnosti leteckých operácií.

Vzestupná (tendence RVR v průběhu posledních 10 minut) – Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥