vírnik

Vírnik, známy aj pod názvami autogíra alebo autogyro, je rotorové lietadlo ťažšie ako vzduch, ktoré je schopné letieť vďaka aerodynamickým silám, ktoré pôsobia na jeden alebo viacero nepoháňaných nosných rotoroch. Je to špecifický typ lietadla, ktorý má podobnosti s vrtuľníkom, ale odlišuje sa svojím konštrukčným usporiadaním a spôsobom lietania.

Centrálnym prvkom vírnika je jeho rotor, ktorý nie je poháňaný, na rozdiel od vrtuľníka. Rotor vírnika sa roztáča pôsobením aerodynamických síl, keď vírnik získava rýchlosť po vzletovej dráhe. Tento pohyb spôsobuje vzduch okolo neho, čím umožňuje autogíre vzlietnuť do vzduchu. Je dôležité poznamenať, že autogíra potrebuje určitý rozbeh po dráhe na vzlietnutie a nemôže štartovať zvislo, ako to dokáže vrtuľník.

Vírnik môže dosahovať pomerne vysoké rýchlosti, približne okolo 160 km/h, čo ho robí vhodným pre rýchlejšie presuny na krátke vzdialenosti. Tento typ lietadla sa často využíva v športovom lietaní, kde piloti vychutnávajú slobodu vzdušných manévrov a schopnosť lietať v rôznych podmienkach.

Autogíra je inovatívnym prístupom k leteckému inžinierstvu, ktorý kombinuje vlastnosti vrtuľníka s jednoduchosťou a efektívnosťou. Jej schopnosť vzlietnuť a lietať pri relatívne nízkych rýchlostiach, čo ju robí vhodnou pre letecké nadšencov a profesionálnych pilotov, ktorí hľadajú alternatívne možnosti dopravy vo vzduchu.

Vírnik je rotorové lietadlo ťažšie ako vzduch schopné letieť pôsobením aerodynamických síl, ktoré vznikajú na jednom alebo na viacerých nepoháňaných nosných rotoroch v podstate so zvislými osami. Vírnik je obdobou vrtuľníka. Rotor vírnika nie je poháňaný a roztáča sa pôsobením aerodynamických síl pri doprednom lete. Vírnik potrebuje na vzlietnutie istý rozbeh po dráhe a na rozdiel od vrtuľníka nemôže odštartovať zvislo.
Autogíra alebo vírnik má rotor bez pohonu. Keď stroj, poháňaný zadnou vrtuľou naberá rýchlosť na vzletovej dráhe, okolitý vzduch začne roztáčať rotor a autogíra sa vznesie do vzduchu. Môže dosahovať rýchlosť okolo 160 km/h. Svoje uplatnenie nachádza v športovom lietaní.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥