Slow

Pomalý – Slow

V letectve je termín slow používaný na označenie pomalého alebo nízkeho rýchlostného režimu letadla. To môže byť dôležité pri rôznych situáciách počas letu, vrátane vzlietania, pristátia, krúženia alebo iných manévrov, kde je potrebné udržiavať špecifickú rýchlosť na dosiahnutie bezpečného a stabilného letu.

V leteckých operáciách je kritické udržiavať optimálnu rýchlosť v závislosti od situácie. Príliš nízka rýchlosť môže viesť k stratám vztlaku a stratám kontroly nad lietadlom, zatiaľ čo príliš vysoká rýchlosť môže zvýšiť dĺžku vzletu alebo pristátia, čo môže byť nebezpečné na krátkych pristávacích dráhach alebo v oblastiach s obmedzeným priestorom.

V leteckých kódoch a normách je termín slow reprezentovaný skratkou SLW. Skratka SLW (Slow) je súčasťou medzinárodných leteckých noriem a kódov uvedených v dokumente 8400 od ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo). Tieto noriem a kódy zabezpečujú jednotný letecký jazyk a komunikáciu medzi odborníkmi v letectve, čo prispieva k bezpečnosti, efektívnosti a presnosti leteckých operácií.

Pojem slow a jeho pridružená skratka SLW sú nevyhnutné pre jasné a konzistentné porozumenie rýchlostných režimov v leteckých procesoch, ktoré sú kľúčové pre bezpečný a spoľahlivý let.

Slow má skratku SLW. SLW (Slow) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Komentáre k článku Slow (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥